Nie można połączyć się z serwerem MySQL Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie
Witaj na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie          Dzisiaj jest  poniedziałek  22 lipca 2019 roku         Imieniny obchodzą dziś:  Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena  solenizantom życzymy Wszystkiego Najlepszego.
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 21 81, adres email: ppp@powiatkolno.pl

1.      Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie jest Pani Aneta Rybka, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl

2.      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach ustawowych oraz Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e.

3.      W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.      podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.      W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b.      sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c.       usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d.      ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6.      W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.      dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.

9.      Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

 

 

Aktualnie stronę przegląda  1  osób(a)
Twoje IP: 54.161.118.57

© 2006 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLNIE Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.