Nie można połączyć się z serwerem MySQL Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie
Witaj na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie          Dzisiaj jest  poniedziałek  22 lipca 2019 roku         Imieniny obchodzą dziś:  Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena  solenizantom życzymy Wszystkiego Najlepszego.
W  Poradni działa powołany przez dyrektora Zespół Orzekający,
w którego skład wchodzą:

1)    dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2)    psycholog, pedagog oraz lekarz.

W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

                   Zespoły Orzekające wydają:         

1.    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2.    orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”,

3.    orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4.    orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5.    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Aktualnie stronę przegląda  1  osób(a)
Twoje IP: 54.161.118.57

© 2006 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLNIE Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.